Samenwerken met professionals

 


Leerkrachten op school en leidsters van kinderopvang signaleren veel in het gedrag van een kind. Er kunnen vragen over de sociale en/of emotionele ontwikkeling zijn. Vragen als:

 • Past het wel bij zijn leeftijd dat hij geen aansluiting vindt bij zijn groepsgenootjes?
 • Hij komt niet goed mee in de groep, is altijd net wat later dan de anderen. Hoe kan dat?
 • Zijn moeder zegt dat hij thuis heel goed luistert, maar hier is hij zo afgeleid. Waar ligt dat aan?
 • Hier luistert hij heel goed, maar volgens moeder is er geen land met hem te bezeilen. Wat is er aan de hand?
 • Waar komt die weerstand en boosheid toch vandaan?
 • Hij heeft ADHD of autisme, maar wat betekent dat in de klas, hoe pak ik dat aan?

Oplossingen kunnen we vinden door de interacties in de klas/groep goed te observeren. Wat vraagt een kind van ons volwassenen met zijn gedrag en welke reactie heeft een kind nodig om zo optimaal mogelijk te functioneren. Mijn uitgangspunt is dat kinderen het eigenlijk graag goed willen doen. Opstandig gedrag komt vaak voor uit angst of frustratie, al is dat soms moeilijk te herkennen. Kinderen kunnen vaak zelf goed aangeven wat hen helpt, wanneer wij hen die kans geven en ze echt heel serieus nemen. De lat voor onderwijzers ligt door de zorgplicht en de Wet passend onderwijs hoog. Er wordt veel kennis verwacht die misschien niet altijd voorhanden is.

 

Wat kan Opvoeden extra voor u doen:

 • Observeren in de klas of in de groep;
 • Informatie geven aan leerkrachten/leidsters over ADHD en autisme;
 • Gastspreker of workshop op een ouderavond; de eerste keer een gratis kennismaking;
 • Met u meedenken en oplossingen zoeken waarmee u soms buiten de vertrouwde paden moet durven denken;
 • Verbindingen leggen door gesprekspartner te zijn voor ouders en leerkrachten/leidsters.

 

In het opvoeden en begeleiden van kinderen leidt het loslaten tot meer verbinding.

  

Met andere woorden: wanneer wij als volwassenen onze eigen ideeën, verwachtingen en misschien zelfs angsten loslaten, krijgen we meer contact met een jongere. Want wie wil er nu niet serieus genomen worden?

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld .

 

Als professioneel betrokkenen bij kinderen en jongeren kunt u contact met mij opnemen. We bespreken in welke vorm u ondersteuning, tips of overleg wenst.

 

 

Veel instellingen verlenen ambulante hulpverlening aan gezinnen. Velen hebben ‘eigen kracht’ hoog in het vaandel staan. Ik sluit me daar bij aan en realiseer me tegelijk hoe moeilijk het kan zijn voor ouders om die hulp te vragen. En ik begrijp hoe vervelend het ook voor de hulpaanbieder is wanneer je die hulp niet direct kan bieden. Niet uit onwil, maar vaak door logistieke oorzaken zoals een tijdelijk niet aan kunnen sluiten van hulpvraag- en aanbod door bijvoorbeeld een tekort aan personeel.

Op dat moment kan ik met Opvoeden extra uitkomst bieden. De voordelen van mijn aanbod:

 • geen financieel risico door inhuren per uur of traject;
 • hulpvrager is direct geholpen, geen wachtlijst;
 • laagdrempelige hulpverlening;
 • maatwerk;
 • veel ervaring in het werken met ouders met kinderen die een dubbele diagnose hebben en het werken in multi-problem gezinnen;
 • bekend met het werken volgens de I(ntensieve)A(mbulante)G(ezinsbehandeling) methodiek.

Ik werk vanuit de volgende methodieken en uitgangspunten:

 • competentiegericht werken
 • oplossingsgericht werken
 • positieve opvoeding
 • systemisch werken
 • eigen kracht

 

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde:

 

 

Kinderen en jongeren de mogelijkheden geven die nodig zijn om zich veilig te kunnen ontwikkelen.

 

 

Daarvoor zullen we open moeten staan voor elkaar en vooral elkaar versterken door onze gezamenlijke krachten en kennis te benutten.

 

Uiteraard wilt u weten met wie u te maken heeft. U kunt voor meer informatie eerst eens kijken op mijn linkedin profiel.

Spreekt mijn visie en werkwijze u aan, neemt u dan contact op zodat we in een vrijblijvend gesprek de voorwaarden voor een samenwerking kunnen bespreken.