SAMEN STERK


Als kleine zelfstandige is Opvoeden Extra met verschillende andere kleine zorgaanbieders een samenwerking aangegaan. Samen zijn wij ervan overtuigd dat kleine zorgaanbieders van meerwaarde zijn in het huidige zorglandschap.
Kleinschalig georganiseerde zorgaanbieders zijn flexibel, persoonlijk, vraaggericht en voelen zich sterk verantwoordelijk voor het
eindresultaat.

Iedere zorgaanbieder waar Opvoeden Extra mee samen werkt, heeft zijn eigen expertise en identiteit,  waardoor we elkaar heel goed kunnen aanvullen.
Daar waar nodig weten we elkaar gemakkelijk te vinden. We informeren elkaar op beleidsvlak, werken samen bij meer complexe hulpvragen en gebruiken elkaars expertise middels collegiale consultatie. Op deze wijze kunnen cliënten en hun verwijzers erop vertrouwen dat er echt hulp op maat wordt geboden.

Door deze samenwerking bundelen wij belangrijke voordelen van een kleine praktijk en een grote organisatie.

Lees hieronder meer over de samenwerkingspartners

 InKontakt – ambulante begeleiding

 JongVooruit – orthopedagogiek

 Kinderpraktijk Zwolle – Psychomotorische therapie

 Kristian Bosman –praktijk voor relatie- en systeemtherapie

 Yarin Jeugdhulp – diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren
en volwassenen