Heeft u als hulpaanbieder mensen, die hulp nodig hebben voor

hun moeilijk opvoedbaar kind, moeten teleurstellen omdat

u niet over genoeg hulpverleners beschikt?


Staan er mensen op de wachtlijst voor ambulante hulp?


Komen ouders met een kind met een ontwikkelingsstoornis, zoals ASS,

of ADHD bij u aan het loket?

 

Maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen sturen aan op eigen kracht van de burger. Er wordt een beroep gedaan op de oplossings-vaardigheden van de mensen zelf.


Er wordt veel gevraagd van u als hulpaanbieder, om deze visie te implementeren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.


En dat kan af en toe een behoorlijke uitdaging zijn!


Soms ontstaan er lange wachtlijsten, maar omdat de budgetten beperkt zijn is meer personeel aannemen ook niet altijd de oplossing.


Opvoeden extra kan hierbij helpen.


Mijn diensten zijn laagdrempelig en kunnen op maat en per uur ingekocht worden.


Dit werkt kostenbesparend en verhoogt de efficiëntie. En u hoeft nog geen extra personeel aan te nemen, zolang nog onzeker is wat de werkdruk op langere termijn gaat zijn.


U kunt vraag en aanbod sneller en makkelijker op elkaar afstemmen. Gewenste interventies kunnen sneller worden uitgevoerd waardoor er minder mensen buiten de boot zullen vallen.


De voordelen van mijn aanbod:

 

 

 • geen financieel risico door inhuren per uur of per traject;
 • hulpvrager is direct geholpen, geen wachtlijst;
 • laagdrempelige hulpverlening;
 • maatwerk;
 • veel ervaring in het werken met ouders met kinderen die een dubbele diagnose hebben en het werken in multi-problem gezinnen;
 • bekend met het werken volgens de I(ntensieve)A(mbulante)G(ezinsbehandeling) methodiek.

 

Ik werk vanuit de volgende methodieken en uitgangspunten:

 

 • competentiegericht werken
 • oplossingsgericht werken
 • positieve opvoeding
 • systemisch werken
 • eigen kracht
 • mediatietherapie


Een overzicht van mijn ervaring


Ik ben Anja Bakker en de moeder van twee volwassen kinderen, een dochter en een zoon. Ik woon in Nunspeet, op de Noord-West Veluwe.


Ik ben mijn carrière begonnen als leidster en directrice van een kinderdagverblijf, samen met een collega. Later heb ik gewerkt op een peuterspeelzaal en daarna met minderjarige alleenstaande asielzoekers.


Gedurende 12 jaar, tot 2015, ben ik groepsleidster geweest op een intensieve, intramurale behandelgroep. Ik heb gewerkt met licht verstandelijk beperkte jongeren met ontwikkelingsstoornissen en met hun ouders.


Ik vind het een uitdaging te ontdekken wat een kind kan helpen om zijn krachten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dat dit zo veel mogelijk gebeurt in de eigen omgeving van een kind, is voor mij een belangrijk uitgangspunt.


Dat is de reden dat ik verder ben gaan studeren om ook ambulant werk te kunnen doen. Door het werken in de gezinnen ontdekte ik mijn passie. Ik heb een enorme bewondering voor het doorzettingsvermogen van ouders en hun kinderen en voor het vermogen waarop iedereen oplossingen zoekt. Een ieder doet dat op zijn geheel eigen wijze en in zijn eigen tempo.


Ik heb daarom besloten Opvoeden extra op te richten. Opvoedingsvaardigheden, mogelijkheden, tempo en wensen van ouders zijn voor mij leidend. Ik kijk over hun schouder met hen mee. Met mijn deskundigheid kan ik in gezinnen een verschil maken.


Men zegt van mij dat ik makkelijk aansluiting vind bij kinderen en hun ouders, makkelijk contact maak, humor heb, enthousiast ben, goed kan luisteren en kennis van zaken heb.


Aan u om daar verder zelf over te oordelen in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Anja is een zeer ervaren en gedreven gezinsbehandelaar. Met haar onbevangen blik stapt ze op iedere situatie af, complex of niet, Anja vindt overal een uitdaging in. Haar krachten zitten in de samenwerking met ouders en collega’s. Dit is op een zeer gelijkwaardige basis waarbij Anja zich invoelend en daadkrachtig opstelt.

Anja is zeer deskundig op de volgende gebieden: kinderen met een verstandelijke beperking, systeemproblematiek, ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD en ASS, ondersteunend bij schoolproblematiek en brusjes ondersteuning.

Ik kan Anja van harte aanbevelen, zij was een prettig collega, deskundig en positief!

P.H., gezinsbehandelaar

 

Voor meer details van mijn CV verwijs ik u graag naar mijn Linkedin-profiel.


Neem gerust contact met me op voor een gratis en vrijblijvend kennismakings-gesprek.

 

Bel 06-44442885 of vul het formulier hier onder in.

 

Welk getal is hoger: 1 of 2? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)