Voor wie is opvoedondersteuning

 

 

  • Opvoedingsondersteuning is voor ouders van kinderen die een licht verstandelijke beperking hebben (LVB), kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) èn voor kinderen waarbij dit allebei speelt. Deze ouderbegeleiding is voor ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar.
  • Misschien leert u zelf ook moeilijk en heeft u langer tijd nodig om dingen te begrijpen. Dat is voor Opvoeden extra geen probleem. Ik stem af op wat u en uw kind nodig heeft. 
  • Voor ouders die zich onzeker voelen.
  • Voor ouders die wel eens een steuntje willen.
  • Voor ouders die vèrder willen.
  • Het is ook mogelijk dat uw kind helemaal geen diagnose heeft of dat u niet wilt dat uw kind gediagnosticeerd wordt. Ook dan, zonder diagnose, kunt u bij Opvoeden extra om ondersteuning vragen. Wilt u wel een diagnose, dan kan ik u helpen daarvoor de juiste personen te vinden.
  • Opvoeden extra is voor ouders en opvoeders met vragen. Opvoeders zijn al diegenen die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dus ook pleegouders, leidsters op kindercentra en onderwijzers. 

Het gaat om u en uw kind en mijn uitgangspunt is dat u gaat begrijpen wat uw kind moeilijk vindt of wat hij (nog) niet kan. Daarbij kan mijn ervaring op het gebied van licht verstandelijke beperkte kinderen met een ontwikkelingsstoornis van pas komen.  

 

Natuurlijk gaat opvoeden niet volgens een receptenboek. U bent en blijft degene die de weg bepaalt en verantwoordelijk bent voor de opvoeding van uw kind. Wel heb ik een hoop ideeën die u kunnen helpen.