Hoe werkt opvoedondersteuning

                                                 

 

Hoe gaat opvoedondersteuning in zijn werk? De middelen.

  •  Gesprek

Gesprekken met u als ouder(s) vormen de basis. Gesprekken waarin we tips uitwisselen, ervaringen bespreken, begrip laten groeien. Zonder het te weten heeft u vast al eens iets gedaan wat succes had. Door er samen over te praten komen de ideeën en herinneringen daaraan boven borrelen. Misschien heeft u behoefte aan een extra tip van mij om eens uit te proberen.Tips van mij als moeder en als professioneel hulpverlener. Praktische tips om mee te oefenen. Gesprekken waardoor u en uw gezin weer vertrouwen krijgen. Vertrouwen in uw kind, in uzelf en in elkaar.

  

  • Observatie 

Het kan maar zo zijn dat uw hoofd er niet naar staat om daar allemaal op te letten. 

Een observatie kan dan helpen. Ik kom dan een keer als uw kind thuis is. Ik zie hoe u op elkaar reageert. U voelt het vast al aankomen… ik vertel u vooral wat goed gaat.

U kunt ook zelf een opname maken van een door u gewenst moment. Dat kunnen we naderhand samen bespreken. 

 

  • Spel 

Geeft een gesprek, observatie en/of oefenen u niet voldoende houvast? We kunnen ook afspreken dat ik kom als uw kind thuis is. Voor de meeste kinderen is praten niet fijn. Door samen een spel te doen leer je elkaar ook kennen en kun je veel vaardigheden leren, als ouder en als kind.

Het is handig om te weten voor een kind waardoor je boos wordt of waardoor je niet op je beurt kan wachten. Dit weten en snappen maakt veranderen mogelijk.

Het is handig voor een ouder om dit te weten en te snappen. Er zijn allerlei spelletjes die lastige onderwerpen op een leuke manier bespreekbaar maken. Kwartetspellen bijvoorbeeld om tips te krijgen hoe je met je boosheid of ruzie kan omgaan. Kijk maar eens bij de tips….

 

                

 

                        ‘Pluk een roos’ kwartet

 

 

 

                                                                                 

  • Psycho educatie

Psycho educatie wil zeggen dat u door voorlichting, kennis en vaardigheden krijgt om te leren omgaan met de beperkingen en vooral mogelijkheden van uw kind met bijvoorbeeld ADHD of autisme.

Psycho educatie kan aan een kind zelf gegeven worden, maar ook aan u als ouders, familie of naast betrokkenen. Zie daarvoor ook het kopje thuisbijeenkomsten.

 

  • Verbinding

Misschien zijn er meerdere hulpverleners in uw gezin betrokken en raakt u het overzicht kwijt. Dat helpt u zeker niet verder. Misschien wilt u juist anderen, zoals bijvoorbeeld school, meer betrekken, maar lukt het u niet. 

Ik kan dan, maar nooit zonder uw medeweten, coördinerend voor u optreden. De verbindingen leggen en zorgen dat we elkaar niet in de weg gaan lopen. Duidelijk houden dat we allemaal hetzelfde doel nastreven en van elkaar weten wat we doen. Zoals het kopje al aangeeft: het is ondersteunend.

 

U heeft regie.

 

 

Vaak zal ik van alle middelen wat gebruiken. Het belangrijkst is dat het past bij u. En ook hier geldt: we doen dat wat helpt!

 

Alles op maat.