Waar en wanneer vindt een thuisbijeenkomst plaats

 

 

 

U vindt het fijn om in uw eigen omgeving met gelijk gestemden of nieuwsgierigen te praten over uw zorgen en vragen? Dan stelt u voor één of twee avonden en/of ochtenden uw huis open en nodigt u uw vriendin, buurman, de juf, oma, de trainer of wie u maar wilt uit. U nodigt minimaal 4 en maximaal 8 mensen uit. 

Ik neem een cake en een inhoudelijk programma mee.

 

 

 

De thuisbijeenkomst bestaat uit één of twee keer twee uur.

Kiest u voor twee bijeenkomsten, een thuisbijeenkomst plus, dan ziet dat er als volgt uit: de tweede bijeenkomst wordt na ongeveer 1 ½ week tot 2 weken na de eerste gepland. In de eerste thuisbijeenkomst worden ervaringen gedeeld en gaan we de manieren die een ieder vindt om met het probleem om te gaan, met elkaar uitwisselen. U krijgt tips en een beetje theoretische achtergrond. De periode tot de tweede thuisbijeenkomst breidt u bewust verder uit wat al goed ging en oefent met nieuwe tips. U wordt zich bewust van uw eigen houding en van de ‘vraag’ van uw kind achter zijn gedrag. U ontdekt wat helpt en wat niet helpt laat u achterwege. De tweede thuisbijeenkomst kijken we wat er anders is geworden. Wat ging goed en wat wilt u beter. We delen onze ervaringen waardóór het beter ging en doen nog extra tips op om nog een stapje verder te komen. 

Kiest u voor één thuisbijeenkomst dan betekent het dat u voldoende informatie heeft en het proces verder met elkaar oppakt.

Wilt u graag een andere of meer specifieke opvoedingsvraag bespreken, dan kunt u dit voorstel mailen aan mij. Gebruikt u hiervoor het contactformulier